Om HusMenyen

HusMenyen.no™ er en nyskapende løsning for byggenæringen som ønsker å tilby boliger i sitt lokalmarked uten behov for eget fagmiljø av arkitekter eller ingeniører – samt et knutepunkt mellom sluttkunder og partnere som ønsker å skape rom for begeistring i sine byggverk rundt om i Norge.

FOR BOLIGBYGGERE OG DEG SOM SKAL BYGGE

HusMenyen skal være et alternativ midt mellom tradisjonelle arkitektbyrå og ferdighuskjeder. En løsning for den lokale boligbyggeren med en unik pakke av markedsverktøy, byggeklare husmodeller og tilhørende arkitekt- og ingeniørtjenester. Med HusMenyen kan boligbyggeren tilby en dynamisk verden av hustegninger under sitt eget navn – og ha en partner i ryggen med høy kompetanse på riktige premisser. Mulighetene åpne – byggeprosessen, materialleveransene, de lokale underleverandørene og prisene styrer du selv. Med deg på laget har du et fagmiljø som hjelper deg så mye du ønsker. Sammen gjør vi det vi er best på – og skaper begeistrede byggverk og kunder.

HVORDAN FUNGERER DET?

HUSMENYEN – ET PRODUKT FRA ARKITEKTKONTORET IHT

Bak HusMenyen står en gruppe mennesker som er lidenskapelig opptatt av arkitektur- og ingeniørkunst. Mennesker som har kompetanse, erfaring og sertifiseringer til å tilby det beste av tjenester – og har gjort det i over 20 år. Ny teknologi gjør at dette kan tilbys over hele landet – og det ønsker vi å gjøre. Vi tror på mennesker, former og fremtiden.
Slik er det – og slik skal det være.

Velkommen til HusMenyen.no,
hilsen alle oss i Arkitektkontoret IHT

VI TROR PÅ MENNESKENE,
FORMENE OG FRAMTIDEN!

Arkitektkontoret IHT ble etablert i 1993 og utgjør i dag et sterkt fagmiljø innen arkitektur og ingeniørkunst. Våre sivilarkitekter, arkitekter og ingeniører har en ting felles: De er mennesker. Akkurat det samme som våre kunder er. Dette fellestrekket er grunnleggende i vårt arbeid.

Våre løsninger skal holde høyt estetisk nivå og være teknisk gjennomtenkte. De skal også være i samsvar med dagens regler, lover og forskrifter. Vi har bred erfaring fra byggebransjen og løser i dag oppgaver for kunder over hele landet. Hovedvekten av arbeidet vårt er bolig og hytteprosjektering. Vi vil at du skal kunne stole på oss og utfører våre oppdrag med høy kvalitet til avtalt tid.

Kreative arkitekter og ingeniører utvikler Volum og idéskisser • Perspektiv • Søknadstegninger • Arbeidstegninger •3D-visualisering • Bebyggelsesplaner og kart • Produktutvikling av boliger og hytter • Konstruksjonstegninger • Energi- og varmetapsberegning • Søknadsdokumenter • Dokumentasjon • Dimensjoneringer • Detaljtegninger m.m.

I tillegg kan vi sammen med gode samarbeidspartnere også hjelpe dere med Regulering – Landskapsarkitekt og Interiørarkitekt.

Arkitektkontoret IHT AS

Kjøpmannsbrotet 7
4352 Kleppe

Tlf.: 51 78 97 70
E-post: iht@iht.no

www.iht.no

Arkitektkontoret IHT